VISMEC CO.,LTD.
Phone (662) 159-6206-9

News/Event

ประกาศรับสมัครงาน

บริษัท วิสเมค จำกัด  ดำเนินธุรกิจออกแบบ, ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมประเภทเครื่องกวน-ผสม (Agitator or Mixer), ถังเหล็กหรือสเตนเลส,ตะแกรงกรองแยกกาประเภท Wedge Wire Screen และรับสร้างเครื่องจักรตามแบบ มีความประสงค์รับสมัครผู้ที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานในตำแหน่งดังนี้

รายละเอียดของงาน ผลิตและประกอบชิ้นงานโลหะ,งานกลึง งานไส งานกัด งานเจาะ และงานเชื่อมประกอบ

คุณสมบัติ

  • เพศชายอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา หากมีประสบการณ์ด้านช่างเชื่อม ช่างกลโรงงาน ช่างโลหะ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถอ่านแบบเครื่องกลได้ มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

รายละเอียดของงาน  งานติดตั้งเครื่องจักรและงานบริการหลังการขาย/ซ่อมบำรุง/แก้ไขปัญหาของเครื่องจักร

คุณสมบัติ

  • เพศชายอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา หากมีประสบการณ์ด้านงานช่างเทคนิค ช่างซ่อมบำรุงและขับรถยนต์ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน ออกแบบและเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
– เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
– วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– สามารถเขียนแบบด้วยโปรแกรม Autocad ได้ดี

รายละเอียดงาน
ประสานงานระว่างพนักงานขายกับลูกค้า, รับ-ส่ง Email, จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานฝ่ายขายและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง,วางแผนการส่งสินค้า หรืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติ
– เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
– วุฒิการศึกษาปริญาตรีขึ้นไป สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
– สามารถใช้โปรแกรม MS-OFFICE ได้อย่างคล่องแคล่ว

สวัสดิการพนักงาน

กองทุนประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, ประกันภัยอุบัติเหตุและประกันชีวิต, โบนัส, ค่าล่วงเวลา, ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักเดินทาง, ค่าอาหารกลางวัน, ค่าอาหารล่วงเวลา, ตรวจสุขภาพประจำปี, เครื่องแบบพนักงาน , งานเลี้ยงปีใหม่สำหรับพนักงาน ฯลฯ

สนใจส่งใบสมัครงานหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท วิสเมค จำกัด

12/18 หมู่ที่ 10 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร.0-2159-6206-9  แฟ็กซ์.0-2159-6210

E-mail : info@vismec.co.th  www.vismec.co.th