VISMEC CO.,LTD.
Phone (662) 159-6206-9

ACTIVITY

งานอบรมสัมมนาพนักงานประจำปี 2558

 

      

      

      

 

งานต้อนรับปีใหม่ 2560 ที่บ้านเบญจมาศ เพชรบุรี

     

     

       

       

       

      

    

 

งานตั้งเสาเอกสำหรับโรงงานที่ขยายเพิ่มเติม มกราคม 2560